Müşterilerimizin kendi alanlarındaki ürünlerinin geliştirilmesinde, müşterilerden aldıkları talepler doğrultusunda Endüstriyel tasarım çalışmaları da yapmaktayız.

Öncelikle; kavram oluşturma, geliştirme, fonksiyon ve özellikleri en iyi şekilde kullanılma, ürünün değer ve dış görünümünü belirlemede üretici ve kullanıcı arasında karşılıklı faydaya dayalı profesyonel bir çalışma ortaya koymaktayız.

Bu alandaki birçok çalışmamız tasarım sonrasında, kalıplarının yapılması işi de firmamızda yapılmaktadır. Kısacası özetleyecek olursak, yeni ürün için tasarımdan üretim sürecine kadar her aşamasında yer almaktayız.

resendtas1

resendtas2

resendtas3

resendtas4

resendtas5

resendtas6